Informacja dotycząca korekty faktur VAT dla Klubowiczów Holmes Place

Prosimy o zapoznanie się z ważnym komunikatem dotyczącym korekty faktur VAT.

Drodzy Klubowicze,

W dniu 8 grudnia 2014 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną (sygn. PT1/033/32/354/LJU/14) dotyczącą m.in. prawidłowej wysokości stawki VAT na usługi związane z członkostwem w klubie fitness. Interpretacja ta zmieniła ustabilizowaną wcześniej praktykę organów podatkowych, w oparciu o którą Holmes Place stosował zawyżoną stawkę VAT w wysokości 23%.

W związku z powyższym Holmes Place zobligowany jest do skorygowania faktur wystawionych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. Korekta faktur będzie polegać na zmianie uprzednio stosowanej stawki VAT 23% na zmienioną 8%. Planowany termin wystawienia korekt to druga połowa października b.r.
Planowana korekta będzie dla naszych klientów nieprowadzących działalności gospodarczej całkowicie neutralna finansowo.

Skany faktur korygujących wysłane zostaną na Państwa adresy e-mail około drugiej połowy października 2016 r. Przesłane faktury pozwolą na zapoznanie się ze szczegółami dokonanej korekty.

Jednocześnie wzywamy i zachęcamy wszystkich naszych obecnych i byłych Klientów, których dane kontaktowe e-mail uległy w międzyczasie zmianie, aby dokonali ich aktualizacji podczas najbliższej wizyty w klubie u pracowników Holmes Place. Aktualne dane mogą Państwo przesyłać również na adres e-mail korekta@holmesplace.pl. Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2016 r. włącznie.

Korekta dotyczy wyłącznie rozliczeń za okres od stycznia 2011 roku do grudnia 2014roku, wobec czego korekta faktur dotyczy wyłącznie osób które były Klientami Holmes Place w podanym wyżej okresie.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami TUTAJ w razie wątpliwości.

INFORMACJA OD ZARZĄDU HOLMES PLACE POLAND SP. Z O.O.

W związku z pytaniami zgłaszanymi przez naszych klientów, dotyczących wystawionych przez HP faktur korygujących stawkę VAT stosowaną w okresie od stycznia 2011r. do grudnia 2014r. („Okres”) w odniesieniu do świadczonych usług fitness wyjaśniamy:

  • na przestrzeni Okresu HP stosowała podstawową stawkę VAT 23% w odniesieniu do świadczonych usług (z wyłączeniem wstępu na basen opodatkowanego 8% VAT), praktyka ta była powszechnie stosowana na polskim rynku usług fitness oraz akceptowana przez organy podatkowe,
  • z uwagi na wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów podatkowych, po konsultacjach z zewnętrznym doradcą HP wystąpiła o interpretację podatkową w celu potwierdzenia możliwości stosowania stawki obniżonej 8% VAT do świadczonych usług, organ podatkowy wydał interpretację odmawiającą HP takiego prawa, którą to interpretację HP zdołała zmienić na swoją korzyść dopiero w 2015r. na etapie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • w związku z wydaną przez Ministra Finansów w grudniu 2014r. interpretacją ogólną HP zdecydowała się na zmianę stawki VAT z 23% na 8% już od 1 stycznia 2015r.,
  • mając na względzie powyższe, w związku ze stosowaniem w Okresie, w oparciu o ówczesną praktykę rynkową oraz skarbową, 23% stawki VAT, po stronie HP pojawił się obowiązek, wynikający wprost z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług skorygowania wystawionych uprzednio klientom faktur VAT,
  • HP wystawiła w związku z tym stosowne faktury korygujące, kierując się w tym zakresie treścią umów członkowskich podpisanych przez klientów na wartość członkostwa brutto,
  • proces wystawiania przedmiotowych faktur korygujących był przez Spółkę konsultowany oraz przeprowadzony we współpracy z renomowaną firmą doradztwa podatkowego.

Z poważaniem,
Zarząd Holmes Place Poland Sp. z o.o.


Kategoria Tagi