Informacja dotycząca korekty faktur VAT dla Klubowiczów Holmes Place

Prosimy o zapoznanie się z ważnym komunikatem dotyczącym korekty faktur VAT.

Drodzy Klubowicze,

W dniu 8 grudnia 2014 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną (sygn. PT1/033/32/354/LJU/14) dotyczącą m.in. prawidłowej wysokości stawki VAT na usługi związane z członkostwem w klubie fitness. Interpretacja ta zmieniła ustabilizowaną wcześniej praktykę organów podatkowych, w oparciu o którą Holmes Place stosował zawyżoną stawkę VAT w wysokości 23%.

W związku z powyższym Holmes Place zobligowany jest do skorygowania faktur wystawionych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. Korekta faktur będzie polegać na zmianie uprzednio stosowanej stawki VAT 23% na zmienioną 8%. Planowany termin wystawienia korekt to druga połowa października b.r.
Planowana korekta będzie dla naszych klientów nieprowadzących działalności gospodarczej całkowicie neutralna finansowo.

Skany faktur korygujących wysłane zostaną na Państwa adresy e-mail około drugiej połowy października 2016 r. Przesłane faktury pozwolą na zapoznanie się ze szczegółami dokonanej korekty.

Jednocześnie wzywamy i zachęcamy wszystkich naszych obecnych i byłych Klientów, których dane kontaktowe e-mail uległy w międzyczasie zmianie, aby dokonali ich aktualizacji podczas najbliższej wizyty w klubie u pracowników Holmes Place. Aktualne dane mogą Państwo przesyłać również na adres e-mail korekta@holmesplace.pl. Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2016 r. włącznie.

Korekta dotyczy wyłącznie rozliczeń za okres od stycznia 2011 roku do grudnia 2014roku, wobec czego korekta faktur dotyczy wyłącznie osób które były Klientami Holmes Place w podanym wyżej okresie.

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami TUTAJ w razie wątpliwości.

Zespół Holmes Place


Kategoria Tagi